ความเชื่อกับแฟชั่น ความคู่ขนานที่เข้ากันอย่างลงตัว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องมูเตลูในยุคสมัยนี้ ก็ยังเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจที่สำคัญสำหรับคนไทยแ ละการที่ผู้คนต้องการหาที่พึ่งพาทางจิตใจ โดยสิ่งๆนั้น เมื่อเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราแล้ว ต้องลงตัว และตอบสนองควา