สาขาโซน ภาคเหนือ

โซน ชื่อสาขา เบอร์โทรศัพท์
ภาคเหนือ เซ็นทรัลเชียงราย ชั้น1 090-908-6203
ภาคเหนือ เซ็นทรัลพิษณุโลก ชั้น1 095-371-9677
ภาคเหนือ เซ็นทรัลเฟส เชียงใหม่ ชั้น2 096-847-3918
ภาคเหนือ เซ็นทรัลลำปาง ชั้น1 080-963-7710
ภาคเหนือ เซ็นทรัลแอร์พอร์ทเชียงใหม่ ชั้น2 063-881-4320
ภาคเหนือ บิ๊กซีเชียงราย ชั้น2 095-371-9680
ภาคเหนือ โรบินสันกำแพงเพชร ชั้น 1 085-507-0970
ภาคเหนือ โลตัสพิษณุโลก ชั้น2 095-371-9730
ภาคเหนือ แฮปปี้พลาซ่าพิจิตร ชั้น1 090-908-6191
Facebook Messenger
Line